Certificeringen van den Ouden Oirschot

 

IKB PSB is een kwaliteitssysteem voor servicewerkzaamheden die pluimveeservicebedrijven uitvoeren. Bijvoorbeeld het vangen en laden van pluimvee. Met IKB PSB verstrekken pluimvee-servicebedrijven garanties over hun manier van werken. De IKB PSB regeling dateert uit 1999. Na een evaluatie in 2006, is de nieuwe IKB PSB 2007 regeling ontstaan. Hierin is onder andere de NEN-4400 norm opgenomen.
   
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.
   
NEN 4400 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. De uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten het eisenpakket opgesteld. NEN 4400 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie.

Contactgegevens

Den Ouden Oirschot B.V.
Nieuwedijk 26 - 5688 LK Oirschot
T. 0411-688492
F. 0411-688493
E. info@denoudenoirschot.nl
Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media